"Wie voelt zich nu aangesproken?” Een vraag die ik regelmatig stel. De stilte die daarna volgt, is een eerste stap richting een eerlijk gesprek.

Anoek