Werkwijze teamcoaching voor teams

Ieder team heeft z’n eigen manier van doen. Vaak effectief. Soms niet. Wanneer het langere tijd niet lekker loopt, wordt vaak bij mij aangeklopt. Grofweg hanteer ik dan de volgende stappen:

Stap 1

Wat is het probleem? (intake met de opdrachtgever)

Allereerst vindt er een gesprek plaats, waarbij we onderzoeken wat het probleem is, wat achterliggende oorzaken zijn en wat de behoefte is.

Stap 2

Ziet iedereen dit zo? (intake met de teamleden)

Vervolgens volgt er een gesprek met het team óf individuele gesprekken met de teamleden. Het is ook mogelijk om een teamscan in te zetten, om zo inzichtelijk te krijgen wat er speelt.

Stap 3

Wat is dan ons doel? En wat belemmert ons om dit gewoon te gaan doen? (formuleren doelstelling)

Misschien wel de belangrijkste stap in teamcoaching is het formuleren van een gezamenlijk doel. Wat willen we nastreven? Willen we dat écht? Indien ja: waarom lukt dat nu niet? Wat staat het in de weg? Wanneer het gezamenlijke doel geformuleerd is, en de obstakels bekend zijn die belemmeren om daar te komen, zijn we al voor de helft op weg.

Het formuleren van een doel kost soms maar even, en soms zomaar een dagdeel.

Stap 4

Nu we dit weten: zullen we eens oefenen? (aan de slag)

Stel: een team wil de sfeer verbeteren. Minder klagen. Niet meer roddelen over elkaar. Beter samenwerken. Maar wat in de weg staat is niet feedback durven geven. Angst voor heftige reacties. En moeilijk zelf oplossingen kunnen bedenken of doorvoeren. Dan gaan we tijdens stap 4 hier aan werken.

Deze stap duurt zo lang als nodig is. Soms 1 bijeenkomst van een dagdeel, soms 5 bijeenkomsten. Wanneer de patronen in een team zich niet zomaar laten doorbreken, is het goed om het team uit de werkomgeving te halen en periode op een externe locatie te laten werken met elkaar.

Stap 5

Hoera het lukt. Hoe houden we dit vast? (borging)

Aan het einde van stap 4 volgt de borging. Dit kan kort en snel (1,5 uur) of uitgebreider, door 3 maanden later nogmaals het geleerde te herhalen. Vooral wanneer de teamontwikkeling nog wat broos aanvoelt.